Digitalizacja

Digitalizacja

Szablony w formie kartonowej lub papierowej przenosimy za pomocą specjalistycznej tablicy elektronicznej lub fotidigitizera do komputera i zapisujemy je w postaci cyfrowej, w formacie kompatybilnym z każdym systemem CAD. Zapisane cyfrowo szablony mogą być poddawane dalszej obróbce komputerowej: stopniowanie, modelowanie, tworzenie układów kroju.
Wykorzystując fotodigidalizację firmy Gemini CAD, eliminujemy czynnik ludzki związany z „błędem ludzkiej ręki”. Z poziomu programu fotografujemy szablony, które następnie zostają automatycznie wyodrębnione wraz z nacinkami, punktami wewnętrznymi, nitką prostą, itp.
Zdigitalizowane szablony możemy zapisać w formatach:
DXF – standardowy format systemów CAD
IBA – format systemu Lectra
EXP – format systemu Investronica
TMP – format systemu Gerber
ZIP – format systemu Assyst